INSP. DELIU STELA DANA

REF. HAINAGIU ADRIAN

REF. BASTON NICULINA

Acte necesare pentru luarea în evidenta autoturism înmatriculat în România:

 • copie contract vânzare-cumpărare, contract moștenire, contract leasing, contract donație
 • copie CI
 • declarație
 • fișă de înmatriculare
 • copie carte identitate autoturism

Acte necesare luare în evidenta autoturism adus din străinătate:

 • copie contract vânzare-cumpărare, tradus și legalizat
 • copie carte identitate autoturism
 • copie CI
 • declarație
 • fișă de înmatriculare

 Acte necesare scoatere din evidenta autoturism:

 • copie contract vânzare-cumpărare în cazul vânzării autoturismului
 • copie CI vânzător și cumpărător
 • declarație de scoatere din evidenta
 • contract vânzare-cumpărare în cazul vânzării autoturismului sau contract donație, certificat moștenitor, certificat de radiere – după caz
 • fisa de înmatriculare

Pentru transfer dosar fiscal auto la alte primarii:

 • cerere tip
 • copie act de identitate autovehicul
 • copie după actul de identitate cu noua adresa de domiciliu

Acte necesare luare în evidenta imobil dobândit prin contract vânzare-cumpărare, donație:

 • contract vânzare-cumpărare, donație, întreținere, certificat moștenitor, sentința definitiva – după caz
 • copie CI
 • copie extras carte funciara
 • declarație
 • anexa la declarația fiscala pentru stabilirea impozitului pe clădiri

Pentru calicirile ne-rezidențiale:

 • raport de evaluare mai nou de 5 ani
 • contract de vânzare-cumpărare sau autorizație de construire – după caz

Acte necesare luare în evidenta imobil dobândit prin construire:

 • copie autorizație construire
 • copie schița, plan de situație
 • declarație
 • copie extras carte funciară – după caz

Acte necesare scoaterii din evidenta a unui imobil prin vânzare-cumpărare, donație, întreținere:

 • cerere tip
 • contract vânzare-cumpărare, donație, întreținere, contract renta viagera, sentința definitiva

 Acte necesare în vederea eliberării certificat fiscal persoane fizice:

 1. pentru imobil în cazul dezbaterii succesiunii:
 • copie certificat deces
 • copie CI solicitant
 • cerere tipizata
 • chitanța de eliberare în regim de urgenta – 15 lei

2. în cazul înstrăinărilor:

 • cerere tipizata
 • CI proprietar în original și copie (lipsa proprietar-procura de reprezentare și copie CI reprezentant)
 • chitanța de eliberare în regim de urgenta – 15 lei

Acte necesare în vederea eliberării certificat fiscal pentru autoturisme:

 1. în cazul înstrăinărilor:
 • copie contract vânzare-cumpărare
 • copie CI cumpărător
 • cerere tipizata
 • fisa de înmatriculare
 • taxa în regim de urgenta 15 lei

2. în cazul Programului  RABLA:

 • CI
 • cerere tipizata
 • fisa înmatriculare
 • taxa în regim de urgenta 15 lei