INSP. HAINAGIU FLORENTINA

INSP. MANICA VILIA MARINELA

AUDIT INTERN BUZULICA FLORIEAN

Buget 2017

Lista funcţiilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Islaz

BUGET RECTIFICAT.26.07.2018

buget initial 2018

buget initial 2018 (2)

buget initial 2018 (3)

02. Buget individual_2017_10_03_A2.0.65

buget rectificat 04.09.2017

buget rectificat 05.12.2017

buget rectificat 20.12.2017

buget rectificat 23.10.2017

buget rectificat 30.05.2017

proiect buget razboi 2017

rectif buget 10.11.2017

rectificare buget 29.09.2017

sit fin 30.09.2017

situatie financiara 31.12.2017

proiect buget 2018 – estimari 2019-2021

Lista funcțiilor din cadrul instituției publice Primăria Comunei Islaz

Buget initial 2019

PROIECT DE BUGET 2021

SITUATIE FINANCIARA LA 31.12.2020

PROIECT BUGET 2021, ESTIMARI 2022-2024

Buget initial 1 – 2021

Buget initial 2 – 2021

PROIECT-BUGET-2022

BUGET INITIAL 2022
BUGET-INITIAL-2022

BUGET RECTIFICAT 07.03.2022
BUGET-RECTIFICAT-07032022

RECTIFICARE BUGET 29.03.2022
RECTIFICARE-BUGET-29032022

RECTIFICARE BUGET 31.05.2022
RECTIFICARE-BUGET-31.05.2022

SITUATIE FINALA 31.03.2022
SITUATIE-FINALA-31.03.2022

SALARII DE BAZA ALE AAPARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ISLAZ
CamScanner-07-15-2022-11.08

BUGET INITIAL 2023
SPDE-276523011613570