INSP. SAPASU LOREDANA LILIANA

INSP. MAGARGIU ALEXANDRINA

AMC DRAGHICI NINA DANIELA

Acte necesare acordarii dreptului la alocatie de sustinere a familiei  conform Legii 277/2010 cu modificarile si completarile ulterioare:

 • cerere tip-Primaria Comunei Islaz;
 • copie CI/certificat de nastere- sot, sotie, copii;
 • adeverinta de venit de la Administratia Financiara-sot, sotie;
 • adeverinta bunuri si teren-Primaria Comunei Islaz;
 • adeverinta cu suprafata de teren arendata(unde este cazul);
 • adeverinta de elev de la unitatea scolara ca frecventeaza si este inscris;
 • adeverinta de venit cu salariul din luna precedenta depunerii cererii de acordare a dreptului de alocatie de sustinere a familiei(unde este cazul);
 • copie livret de familie;
 • 2 dosare cu sina;

Acte necesare acordarii dreptului la ajutor social conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare:

 • copie CI/certificat de nastere- sot, sotie, copii;
 • adeverinta de venit de la Administratia Financiara-sot, sotie, copiii peste 16 ani care nu mai urmeaza o forma de invatamant;
 • adeverinta bunuri si teren-Primaria Comunei Islaz;
 • adeverinta cu suprafata de teren arendata(unde este cazul);
 • adeverinta de la AJOFM pentru persoanele apte de munca si copiii peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant;
 • 2 dosare cu sina;

Acte necesare AJOFM Turnu Magurele(pentru luare in evidenta):

 • adeverinta medicala-persoanele apte de munca cu specificatia „clinic sanatos”;
 • CI sot, sotie si copiii peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant-copie si original;
 • certificat de nastere sot, sotie si copiii peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant-copie si original;
 • certificat de casatorie-copie si original;
 • act de studii-copie si original;
 • adeverinta Administratia Financiara sot, sotie si copii peste 16 ani care nu urmeaza o forma de invatamant;
 • cerere tip-Primaria Comunei Islaz;
 • 1 dosar cu sina;

Alocatie de stat pentru copiii nou-nascuti

 • copie CI parinti;
 • copie certificat de nastere copil;
 • copie Livret de Familie( copilul trecut in Livretul de Familie);
 • extras de Cont;

Acte necesare indemnizatie crestere copil in varsta de pana la 2 ani:

 • cerere tip- Primaria Islaz;
 • cerere catre angajator prin care persoana indreptatita solicita suspendarea CMI;
 • decizie suspendare CMI;
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului;
 • adeverinta Revisal-ANGAJATOR;
 • copie CMI;
 • adeverinta de venit- Administratia Financiara( sot/sotie);
 • adeverinta daca persona indreptatita are datorii la bugetul local-Primaria Islaz;
 • copie acte stare civila;
 • copie certificat de nastere copil;
 • copie concedii medicale;
 • extras de cont;

Daca sotul/sotia lucreaza adeverinta de  salariat care sa aiba urmatoarea forma:

„Subsemnatul/a_______, este angajat/a a societatii noastre din data de ________, avand functia de ____________ cu un salariu de ____________”.

Acte necesare intocmirii dosarului pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei conform OUG 70/2011:

 • cerere şi declaraţie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip (puse la dispoziţie de către Primaria Comunei Islaz);
 • copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
 • acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
 1. adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
 2. cupoane de pensii;
 3. cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
 4. cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap, inclusiv bugetul complementar;
 5. cupoane alocaţii de stat pentru copii;
 6. alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
 7. acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc.;
 8. declaraţie privind alte venituri realizate;

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIE DE STAT- COPIII NASCUTI IN STRAINATATE:

 • COPIE CERTIFICAT NASTERE COPIL;
 • COPII ACTE DE IDENTITATE PARINTI;
 • COPII ACTE DE IDENTITATE (CERTIFICAT/BULETIN) ALTI COPII AFLATI IN INTRETINERE;
 • COPIE CERTIFICAT DE CASATORIE;
 • COPIE LIVRET DE FAMILIE;
 • COPII ACTE DE REZIDENTA DIN TARA IN CARE AU LOCUIT;
 • CODURI N.Y.E-COPIE SI ORIGINAL;
 • COPII CONTRACTE DE MUNCA DIN TARA IN CARE AU LOCUIT;
 • FORMULAR ANEXA 1 SOLICITARE SUPLIMENTARA DE INFORMATII – [PDF];
 • CERERE (FORMULAR TIP) – [PDF];
 • DOSAR CU SINA;

Acte necesare stimulent de insertie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 3 ani:

 • cerere tip- Primaria Islaz;
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului;
 • adeverinta Revisal-ANGAJATOR;
 • copie CMI;
 • adeverinta de venit- Administratia Financiara( sot/sotie);
 • adeverinta daca persona indreptatita are datorii la bugetul local-Primaria Islaz;
 • copie acte stare civila;
 • copie certificat de nastere copil;
 • copie concedii medicale;
 • extras de cont;

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI SOCIAL ŞI A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI