În atenția cetățenilor

Având în vedere Proiectul de Hotărârea privind instituirea taxei speciale de salubritate ce urmează a fi aprobată prin Hotărârea Consiliul Local în cadrul ședinței din data de 8 mai 2020, va informăm că începând cu data de 1 iunie 2020, contractele de prestări servicii dintre cetățenii comunei Islaz și Sc. Polaris M Holding Srl vor fi reziliate, urmând ca taxa specială lunară de salubritate să fie plătită în cadrul Primăriei comunei Islaz.

Taxa specială de salubrizare se va putea plăti lunar, începând cu 1 iunie, suma plătită rămâne ca și până acum de 5 lei/ persoană /lună.

Beneficiarii – persoane fizice, din comuna Islaz, satele Islaz și Moldoveni vor fi obligați la plata taxei speciale în funcție de numărul de persoane din fiecare gosopodarie, respectiv numărul locatarilor existenți la adresa respectivă .

Colectarea se va face în continuare de către Sc. Polaris M Holding, iar cantitatea lunară de deșeuri va rămâne tot de 12,7 kg / persoană / lună .  

Începând cu luna iunie, personalul din cadrul Primăriei comunei Islaz se va ocupa de coordonarea acțiunii de colectare a deșeurilor precum și de distribuirea pubelelor, calendarelor și a materialelor informative privind colectarea selectivă a deșeurilor.

Vom reveni cu detalii! 

Împreună pentru un mediu mai curat!

Primar,

Ion Ghe. Cătălin Geara