Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț

Rezeanu Oana PSD
Dima Liviu PSD
Achimescu Iancu PSD
Mertoiu Rodian PNL
Sindile Iulius Lucian PNL

Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, cultură, protecția social, activități sportive și de agrement

Fotescu Alin-Valentin PSD
Ciucu Sande PNL
Slabu Marian PNL

Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, a drepturilor cetățenilor

Caracaleanu Marian PSD
Hainagiu Pandele PSD
Negrilă Ficu PNL
Borcan Marcel PNL
Iatan Cristian PSD