Concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei lslaz