Regulament salubrizare

Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţului Teleorman, membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Managementul Deșeurilor Teleorman” pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale de pe raza județului Teleorman.

Regulament salubrizare