‼️Informare privind despăgubirile pentru pesta porcină africană‼️

Pentru a întocmi documentația în urmă căreia vor fi despăgubiți, proprietarii gospodăriilor afectate de pesta porcină se vor adresa Registrului Agricol din cadrul Primăriei Comunei Islaz, unde vor depune un dosar insotit de extras de cont , copie C.I, B.I si o solicitare pentru adeverinta de la registru agricol. Despăgubirea se va calcula în funcţie de greutatea suinelor sacrificate.

În cazul pestei porcine africane, este interzisă valorificarea produselor și subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– Să fie deținute cu respectarea normelor sanitar- veterinare în vigoare;
– Să fie declarate și înregistrate în sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

Despăgubirile se acordă în baza :
– Evaluărilor făcute de Comisia de evaluare
– Documentația întocmită de persoană fizică sau juridică
– Despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.

Pentru animalele ucise, în cazul măsurilor pentru prevenirea/lichidarea rapidă a focarului de boală, prin ordinul prefectului s-a dispus constituirea și convocarea echipei de evaluare a animalelor în vederea acordării de despăgubiri proprietarilor pentru pierderile suferite.

Prețul stabilit pentru despăgubire este de 10lei/kg greutate vie.
Într-o primă fază, gospodării primesc de la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană – în judeţul de domiciliu – un proces-verbal de ucidere a porcilor infestaţi şi o fişă de evaluare.
Ulterior, potrivit proiectului normativ, beneficiarii depun la Direcţiile pentru Agricultură judeţene o cerere de plată a ajutorului de stat, însoţită de următoarele documente justificative:
a) copie de pe procesul verbal de ucidere, obţinută de la DSVSA judeţeană;
b) copie de pe fişa de evaluare, obţinută de la DSVSA judeţeană;
c) copie de pe cartea de identitate;
d) dovadă cont bancar.